Contactos

Toutes les versions de cet article : [English] [français] [français]

Centro Sacha Warmi
Km. 25 vía Puyo-Macas
Parroquia Simon Bolivar
Casilla postal # 705 - Puyo
Puyo-Pastaza
Ecuador

Teléfonos internacionales : +593.(0)3.3058759 - (0)993297690 (Claro)
Teléfonos nacionales : 03.3058759 - 0993297690 (Claro)

Skype : dilacaze

Correo electrónico : prometra.ecuador chez gmail.com


Envoyer un message

  oO)-.
 /__  _\
 \  (  |
  \__|\ {
  '  '--'